Bệnh Leucosis

Bệnh Leucosis Ở Gà Và Cách Chữa

Khi nhận thấy gà có những biểu hiện như ủ rũ, giảm ăn, gầy gò, lông sơ xác, tiêu chảy, mào, tích nhợt nhạt thì rất có thể gà của bạn đang bị nhiễm bệnh…

63 Likes Comment
Hội Chứng Giảm Đẻ Ở Gà

Gà Mái Đẻ Giảm, Đẻ Trứng Non

Nhiều anh em đang gặp tình trạng gà mái có hiện tượng đẻ giảm, 2 đến 3 ngày mới đẻ một quả hoặc gà đẻ trứng non vỏ mỏng và mềm mà chưa biết nguyên…

73 Likes Comment