Mega C21

Thuốc Mega C21 Có Tác Dụng Gì?

Nếu anh em đang nuôi gà theo phương pháp hiện đại thì chắc chắn sẽ biết loại thuốc Mega C21 này, tuy nhiên một số anh em vẫn nuôi theo cách cổ điển, không sử…

125 Likes 20 Comments
Bộ Thuốc Nuôi Hàng Ngày

Bộ Thuốc Nuôi Gà Chọi

Bạn đang nuôi gà chọi theo cách nào? Ngày 2 bữa thóc, trưa cho ít mồi? Hay thóc ăn hai bữa, nước uống cả ngày? Và có nhận thấy gà của mình không đạt lực…

65 Likes 6 Comments