Biểu hiện gà bị hen

Những Biểu Hiện Khi Gà Bị Hen

Có rất nhiều anh em chơi gà thường nghĩ gà bị hen là chỉ biểu hiện ở việc gà thở khò khè, hay khẹc. Tuy nhiên bệnh hen của gà chọi nó có rất nhiều…

20 Likes Comment