Xám Thần 21 độ thông

Xám Thần – 21 Độ Thông

Có lẽ người chơi gà chọi đều ít nhất 1 lần nghe đến huyền thoại Xám Thần với thành tích 21 độ thông. Với thành tích vô tiền khoáng hậu này gà chọi Xám Thần…

161 Likes 3 Comments