Bệnh đầu đen trên gà

Bệnh Viêm Gan Ruột Truyền Nhiễm (Histomonosis)

Bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm hay còn gọi là bệnh Histomonosis hoặc bệnh đầu đen là một bệnh có tính lây lan ở gia cầm. Trong tự nhiên gà, gà tây, chim trĩ, chim…

370 Likes Comment