Chữa Sưng Cụm Bàn Cho Gà Chọi

Gà bị sưng cụm bản thường do một số nguyên nhân như: Khi đi đá hoặc đi vần về anh em không ngâm chân cho gà chọi, một số khác là do nhảy từ trên cao xuống đất, nền xi măng nhưng tiếp đất không chuẩn dẫn đến sưng củ…

view more