Chăm Sóc Gà Thay Lông

Trong cuộc đời thi đấu của gà chọi thì sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi từ 4 đến 6 tháng để gà thay lông. Thời gian này gà chọi chỉ ăn với ngủ, có…

105 Likes 7 Comments