Bệnh Thương Hàn Ở Gà

Bệnh Thương Hàn (Salmonella) Ở Gà

Bệnh thương hàn ở gà hay có tên gọi khoa học là bệnh Salmonellosis, là một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn mang tên Salmonella gallinarum pullorum gây nên. Đây là căn…

9 Likes Comment