Bệnh Thương Hàn Ở Gà

Bệnh Thương Hàn (Salmonella) Ở Gà

Bệnh thương hàn ở gà hay có tên gọi khoa học là bệnh Salmonellosis, là một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn mang tên Salmonella gallinarum pullorum gây nên. Đây là căn…

66 Likes Comment