Bệnh Marek Trên Gà

Bệnh Marek Trên Gà – Nguyên Nhân Và Cách Phòng Tránh

Khi nhận thấy gà của mình có hiện tượng hô hấp khó khăn, liệt chân và cánh, giai đoạn đầu có thể thấy xã cánh, chân đi tập tễnh, 3 ngón chân chụm lại với…

86 Likes Comment