Gà Ỉa Phân Xanh Sau Khi Đi Đá Về

Gà Vần Về Đi Ỉa Phân Xanh Phân Trắng

Chăm sóc gà sau khi đi đá hoặc đi vần về là một công việc khá vất vả, nếu anh em không biết cách chăm sóc rất dễ làm hỏng con gà hoặc nguy hiểm…

110 Likes 11 Comments