Sơ Đồ Lai Cận Huyết

Gà Lộn Tông – Lai Cận Huyết

Chắc hẳn nhiều anh em chơi gà chọi quan tâm đến vấn đề tông dòng thì đã từng nghe đến câu: Gà Lộn Tông. Theo nhiều anh em giải thích gà lộn tông là gà…

88 Likes Comment