Gà Mái Không Chịu Ấp

Khắc Phục Tình Trạng Gà Mái Không Chịu Ấp

Nhiều anh em đúc gà đang gặp tình trạng gà mái không chịu ấp, gà đẻ nhiều, đẻ liên tục, nghỉ vài ba ngày lại đẻ mà không thấy nó vào ấp. Vậy nguyên nhân…

94 Likes Comment