Tăng khả năng miễn dịch cho gia cầm

Tăng Cường Khả Năng Miễn Dịch Cho Gia Cầm

Mycotoxin được biết là làm giảm khả năng miễn dịch của động vật, làm tăng nhu cầu sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh tật và làm giảm năng suất.. Các mối đe dọa…

128 Likes Comment