Xám Bất Trị

Xám Bất Trị – Nam Định

Hôm trước megachoi.com đã có bài viết về một chiến kê xuất sắc của đất Thành Nam đó là Tía Cựa Sắt, hôm nay tiếp tục giới thiệu cùng anh em một chiến kê huyền…

104 Likes Comment