Bệnh Gumboro

Bệnh Gumboro (Infections burasal disease- IBD)

Bệnh Gumboro có tên khoa học là Infections burasal disease- IBD, là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm và gây hậu quản nghiêm trọng. Bệnh xảy ra từ 1 – 12 tuần tuổi, nhưng…

84 Likes Comment