Biểu hiện của bệnh sổ mũi truyền nhiềm

Bệnh Sổ Mũi Truyền Nhiễm (Coryza) Ở Gà

Bệnh sổ mũi truyền nhiễm hay còn gọi là bênh Infectious Coryza: IC là một bệnh hô hấp cấp tính của gà với biểu hiện đặc trưng bởi hiện tượng chảy nước mũi, khó thở,…

76 Likes 2 Comments