Viên phế quản truyền nhiễm ở gà

Bệnh Viêm Phế Quản Truyền Nhiềm (IB)

Nếu bạn nhận thấy gà của mình có biểu hiện khó thở, thở khò khè, ho, hắt hơi liên tục thì nhiều khả năng gà đã bị bệnh viên phế quản truyền nhiễm hay còn…

92 Likes Comment