Khắc Phục Gà Thở Dốc Khi Đá

Khắc Phục Tình Trạng Gà Thở Dốc Khi Đá Hoặc Vần

Chắc hẳn nhiều anh em nuôi gà chọi đã gặp tình trạng khi đá hoặc vần gà có hiện tượng thở dốc, thở mạnh, há miệng, đua cổ ra thở và giảm hẳn đòn. Vậy…

81 Likes 2 Comments