Gà không chị chọi

Gà Không Chịu Chọi, Bỏ Đòn, Bể Đòn Chữa Như Nào?

Có khá nhiều anh em mới chơi gà chọi hay gặp tình trạng gà chọi không chịu chọi, con đánh con không hoặc tự dưng bỏ đòn, nhìn thấy con nào cũng sợ… mà không…

401 Likes 8 Comments
Gà nhợt nhạt, kém sung, bỏ đòn

Gà Nhợt Nhạt, Kém Sung, Bỏ Đòn Chữa Như Nào?

Nhiều anh em chơi gà chọi đã gặp tình trạng gà nhợt nhạt, kém sung, một số trường hợp gà bỏ đòn, không chịu chơi mà chưa biết nguyên nhân. Rất không may là có…

85 Likes 3 Comments