Tía Rô Bốt - Thanh Hóa

Tía Rô Bốt – Thanh Hóa

Tiếp tục những bài viết về chiến kê xuất sắc, hôm nay megachoi.com xin giới thiệu đến anh em một chiến kê của đất Thanh Hóa, đây là mảnh đất mình có rất nhiều cảm…

107 Likes Comment