Ô Quỷ Nam Định – Phần VII

P/s: Hôm nay mới viết tiếp được phần 7 của Ô Quỷ Nam Đinh, có nhiều lý do để bây giờ mình mới viết, nhưng lý do lớn hơn cả là vì…. nó là thời…

112 Likes 2 Comments

Ô Quỷ Nam Định – Phần VI

Phần VI: Ô Quỷ chiến thắng trở về Nguời nuôi áp lực đấu trường Thủ Đô Sau khi chiến thắng ở C1 Hải Dương thì Ô Quỷ được rất nhiều anh em ở các tỉnh…

1.15K Likes 2 Comments

Ô Quỷ Nam Định – Phần V

PHẦN V Hải Dương chiến thắng vẻ vang Về mưu đồ lớn đấu trường Thủ Đô Nhắc lại kỳ trước, Ô Quỷ chiến thắng thuyết phục gà tía của đội Hải Tơ và mang về…

92 Likes Comment

Ô Quỷ Nam Định – Phần IV

PHẦN IV Thắng vẻ vang Ô Quỷ gầm tiếng thét Vượt ao làng Ô Quỷ tiến Hải Dương. Ở Phần III mình đã kể lại trận thắng đầu tiên của Ô Quỷ khi được nuôi…

98 Likes Comment

Ô Quỷ Nam Định – Phần III

PHẦN III: Về FC Ô Quỷ được dưỡng kỹ Thắng Trận Đầu Nhàn Nhã Sới Tuấn Vân Nhắc lại ở phần trước, anh Quang Quỷ đã đã chọn FC Cafe để đầu tư cho những…

107 Likes Comment

Ô Quỷ Nam Định – Phần II

Phần II: Ô Quỷ thành danh truy nguồn gốc Vượt sông Đào, Quang Quỷ đến FC Ở phần một mình đã nói về nguồn gốc của Ô Quỷ từ khi còn là một con gà…

108 Likes Comment

Ô Quỷ Nam Định – Phần I

PHẦN I: NGUỒN GỐC Ô QUỶ NAM ĐỊNH Sau khi Ô Quỷ đã thành danh tại đất Nam Định thì nhiều anh em có hỏi về nguồn gốc của Ô Quỷ để biết thông tin xem…

109 Likes 2 Comments