Gà bị trúng gió

Gà Bị Té Gió (Trúng Gió) Chữa Như Nào

Thời gian gần đây do thời tiết đang chuyển mùa, có nhiều sự thay đổi đột ngột nên nhiều anh em gặp tình trạng gà bị trúng gió hay còn gọi là té gió, nhiều…

335 Likes 5 Comments