Gà không chị chọi

Gà Không Chịu Chọi, Bỏ Đòn, Bể Đòn Chữa Như Nào?

Có khá nhiều anh em mới chơi gà chọi hay gặp tình trạng gà chọi không chịu chọi, con đánh con không hoặc tự dưng bỏ đòn, nhìn thấy con nào cũng sợ… mà không…

401 Likes 8 Comments