Thuốc công Kurum cho gà chọi

Thuốc Công Cho Gà Chọi

Thời gian gần đây có nhiều anh em hỏi mình về thuốc công cho gà choi, nên dùng loại thuốc công nào? Và thuốc công có thực sự tốt cho gà chọi hay không? Hôm…

96 Likes Comment