stress-nhiet-tren-ga

Stress Nhiệt Trên Gà Và Cách Phòng Chống

Khi gà bị Stress nhiệt sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe và sức đề kháng. Ảnh hưởng của stress nhiệt đối với gà như: giảm năng suất, tăng tỷ lệ chết, tăng chi phí…

71 Likes Comment

Khắc Phục Tình Trạng Gà Con Cắn Mổ Lẫn Nhau

Để có một đàn gà con phát triển tốt anh em thấy khá vất vả đúng không? Từ chế độ ăn cho gà con đến những cách phòng bệnh cho gà con, lịch tiên phòng…

96 Likes 1 Comment