Gà tơ

Dòng Ô Quỷ Không Làm Anh Em Thất Vọng

Hôm qua vừa nghe tin 1 chiến binh chuyển cho anh em đã thoát mộc, hôm nay lại nghe được 1 tin vui nữa…. Quả thật rất hài lòng với sản phẩm cả mình anh…

132 Likes 2 Comments