Bệnh Leucosis

Bệnh Leucosis Ở Gà Và Cách Chữa

Khi nhận thấy gà có những biểu hiện như ủ rũ, giảm ăn, gầy gò, lông sơ xác, tiêu chảy, mào, tích nhợt nhạt thì rất có thể gà của bạn đang bị nhiễm bệnh…

79 Likes Comment