Gà Bay Mỏ Trên

Cách Cho Gà Nhanh Ra Mỏ

Trong quá trình nuôi gà chọi, nhiều anh em gặp trường hợp gà bị ra mỏ trên hoặc mỏ dưới. Trường hợp này có thể do lúc đá nhau anh em không để ý tết…

80 Likes Comment