Thuốc bổ cho gà chọi

Thuốc Bổ Cho Gà Chọi

Hello các con vợ, Hôm nay rỗi rãi xem lại tin nhắn thấy nhiều con vợ hỏi về mấy loại thuốc bổ cho gà chọi nên làm bài “trả lời tập thể” luôn cho mấy…

19 Likes 3 Comments