Gà Hầu

GÀ HẦU là gà khi tham chiến thường mổ vào phần hầu của đối phương để đánh hoặc môt tảng đánh vào phần hầu của đối phương làm đối phương khó thở hoặc có nhiều đòn làm cho đối phương tắc thở. Vua hầu, biểu tượng của một con gà…

view more