Hội Chứng Giảm Đẻ Ở Gà

Gà Mái Đẻ Giảm, Đẻ Trứng Non

Nhiều anh em đang gặp tình trạng gà mái có hiện tượng đẻ giảm, 2 đến 3 ngày mới đẻ một quả hoặc gà đẻ trứng non vỏ mỏng và mềm mà chưa biết nguyên…

86 Likes Comment