Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nở của trứng

Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tỷ Lệ Nở Của Trứng

Nhiều nghiên cứu cho thấy, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nở của trứng như giống, chất lượng gà bố mẹ, chất lượng trứng, cách bảo quản trứng, chế độ ấp, nhiệt…

67 Likes Comment