Bộ Thuốc Nuôi Hàng Ngày

Bộ Thuốc Nuôi Gà Chọi

Bạn đang nuôi gà chọi theo cách nào? Ngày 2 bữa thóc, trưa cho ít mồi? Hay thóc ăn hai bữa, nước uống cả ngày? Và có nhận thấy gà của mình không đạt lực…

73 Likes 6 Comments