Gà cắn mổ nhau

Gà Cắn Mổ Nhau – Nguyên Nhân Và Cách Trị

Bạn đang chăn nuôi gà, hoặc nuôi một đàn gà chọi con và thấy hiện tượng cắn mổ nhau làm gà bị thương, chậm lớn, nghiêm trọng hơn là có con bị thương nặng và…

81 Likes Comment