Trứng gà con so

Trứng Gà Con So Nên Ấp Hay Nên Bỏ?

Đây có lẽ là câu hỏi của hầu hết những anh em mới đúc gà lần đầu. Trước đây khi mới bắt đầu đúc lứa gà đầu tiên mình cũng đã từng có đặt ra…

82 Likes Comment
Gà Đạp Mái

Một Lần Đạp Mái Được Mấy Trứng Có Trống?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đúc gà hoặc lai tạo gà đã từng đặt ra. Nhiều anh em đúc gà chọi cũng chưa nắm rõ được tỷ lệ này, có nhiều anh…

83 Likes Comment