Gà bị sưng gan

Gà Bị Sưng Gan Là Bị Bệnh Gì?

Thời gian gần đây nhiều anh em có gà bị chết nhưng không rõ nguyên nhân, khi mổ ra thì thấy gan gà sưng to hơn bình thường, có con sưng to gấp 2 3…

332 Likes 1 Comment