Gà Ôm Đấm

Bài viết này anh em cùng thảo luận về thế GÀ ÔM ĐẤM, cách nhận biết gà ôm đấm và cách chọn lựa gà ôm đấm tốt nhất để nuôi dưỡng. Gà ôm đấm là gà đá vào người đối thủ cho nên cần phải đá thật lớn đòn, mà…

view more